U skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) profesionalni vozači državljani RH i vozači državljani trećih država zaposleni u tvrtkama na teritoriju RH moraju steći početne kvalifikacije i imaju obvezu redovito se osposobljavati kroz periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ili DE.

Početne kvalifikacije za one koji ne posjeduju svjedodžbu za zanimanje vozač motornog vozila se stječu provjerom znanja (polaganje ispita u HAK-u na temelju vlastite pripreme) ili ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija (pohađanje nastave u ovlaštenoj ustanovi u trajanju od 140 sati, te polaganjem ispita u HAK-u) nakon čega će dobiti Svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti o početnoj kvalifikaciji.

Vozači koji nemaju obvezu stjecanja početnih kvalifikacija su vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije D ili DE izdanu do 10. 09. 2008. godine te vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C ili CE izdanu do 10. 09. 2009. godine.

Za one koji posjeduju svjedodžbu za zanimanje vozač motornog vozila periodička izobrazba se sastoji od pohađanja nastave u trajanju od 35 sati svakih 5 godina na osnovu čega će ovlaštena ustanova izdati Svjedodžbu o periodičkoj izobrazbi.

Na temelju Svjedodžbe o stručnoj osposobljenosti o početnoj kvalifikaciji, odnosno na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi Policijska uprava nadležna za izdavanje vozačke dozvole upisuje u vozačku dozvolu oznaku EU (CODE 95).

Osposobljavanje za KOD 95 se izvodi u Pučkom otvorenom učilištu "Žižić" (idi na stranicu).

kod 95 polaganja za kamion
TOP
Trebaš pomoć?